KONKURS FIZYCZNY, XI EDYCJA 2024


przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
z południowo - wschodniej części regionu lubelskiego obejmującej
powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski,
tomaszowski, zamojski


        
 ORGANIZATOR

________________________


________________________

 FUNDATORZY NAGRÓD
 • Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie
  Oddział w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieliszu
 • Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe LuTEN
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu

________________________

00059639


 
Regulamin KONKURSU DOŚWIADCZ FIZYKI - XI EDYCJA 2024
 
Regulamin 2024-03-10; Autor: Mirosław Kuduk
 
 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu we współpracy z Pracownią Dydaktyki Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie.
   
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z południowo-wschodniej części regionu lubelskiego obejmującej powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski, zamojski.
  Udział w konkursie jest bezpłatny.
   
 3.  Cele konkursu:
    
  - rozbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania fizyką,
  - motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy,
  - kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
  - zachęcanie do współzawodnictwa,
  - kształcenie umiejętności planowania, przygotowywania i prezentowania ciekawych doświadczeń,
  - przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień.

 4.  Formuła konkursu przewiduje dwa etapy:
    
  I etap - zgłoszenie udziału w konkursie i przygotowanie doświadczeń.
  Uczniowie zgłoszeni do udziału przygotowują swoje doświadczenia samodzielnie - jeden uczeń może przygotować maksymalnie trzy. Prezentowane doświadczenia powinny być wykonane przy pomocy niedrogich gadżetów, przedmiotów codziennego użytku lub urządzeń i zestawów zbudowanych prostymi metodami. Całość musi być bezpieczna, zaakceptowana przed wykonaniem przez nauczyciela fizyki.
  Przed wysłaniem zgłoszenia uczeń powinien wykonać doświadczenie i potwierdzić je za pomocą zdjęcia przedmiotów potrzebnych do doświadczenia lub zdjęcia prezentującego wyniki oraz opis doświadczenia.
  Na podstawie przesłanego opisu i zdjęcia komisja konkursowa oceni oryginalność doświadczenia i inwencję uczniów.
  Do finału zostaną zakwalifikowani autorzy najciekawszych propozycji. Zostaną oni powiadomieni e-mailem oraz telefonicznie w terminie: do 03 czerwca 2024roku.

  II etap - finał konkursu, który odbędzie się  12 czerwca 2024r. (termin wstępny) w Szkole Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu.
  Zakwalifikowani uczniowie wykonają przed komisją konkursową i publicznością przygotowane przez siebie doświadczenia fizyczne. Czas prezentacji jednego doświadczenia nie powinien przekraczać 10 minut.
  Komisja konkursowa oceniać będzie sposób wykonania i prezentowania doświadczeń oraz zasób wiedzy uczniów. Komisja zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających po prezentacji doświadczenia. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania doświadczenia uczeń przygotowuje we własnym zakresie. Organizator może udostępnić potrzebne elementy po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu - najpóźniej trzy dni przed finałem.
  Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody. Nauczyciele wspierający uczniów w przygotowaniach otrzymają podziękowania oraz nagrody rzeczowe.

  Skład Komisji Konkursowej:

  dr Waldemar Berej - kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki UMCS
  dr Małgorzata Wiertel - pracownik dydaktyczny Instytutu Fizyki UMCS
  mgr Andrzej Mazurkiewiczdoradca metodyczny, 
  nauczyciel fizyki I LO w Zamościu
  mgr Leszek Bober - dyrektor, nauczyciel fizyki I LO w Tomaszowie Lubelskim
  mgr Anna Banak - nauczyciel fizyki w Lublinie

 5. Zgłoszenia do udziału w konkursie: Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do 25 maja 2024 roku wypełniając e-formularz na stornie: www.doswiadczfizyki.pl.

  Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę doświadczenia, dział, opis doświadczenia, zdjęcie potwierdzające jego wykonanie, informacje o szkole (nazwa, ulica, adres, email, telefon), nauczycielu (imię, nazwisko), uczniu (imię, nazwisko) zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczestnika.

  Wszystkie odebrane zgłoszenia zostaną potwierdzone.

  Informacji o konkursie udziela Mirosław Kuduk pod numerem telefonu: 663-755-428 lub mailowo: mkuduk@interia.pl.

Dołączone pliki:

Zobacz również:

WSTECZ Artykuł czytany: 1990062 razy
 

 

Mirosław Kuduk © 2015
  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...